Douglas Lake. April 29, 30, 2017

1st Eddie C and Keith G 31lbs 06oz
2nd Gary M and Curtis Hall II 22lbs 04oz
3rd Mark W and Cory C 21lbs 03oz
4th Greg and Mike Sammons 20lbs 03oz
Big Bass for 2017
Cory Chafin
6lbs 08oz