TEAM KYFOCBA 2017
Yatesville Big Bass

Chris Taylor

4 lbs 14oz
2017 KYFOCBA CLASSIC ON
DOUGLAS LAKE

1ST EDDIE AND KEITH 27 lbs 07 oz
2nd JEFF AND BOO 23 lbs 01 oz
3rd GREG AND MIKE 17 lbs 08 oz
4th CHRIS TAYLOR 17 lbs
5th HALL BOYS 14 lbs 15 oz